นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด ต้องจ่ายค่าชดเชยไหม

HR ควรรู้ !!
นายจ้างรู้หรือไม่…เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด…ต้องจ่ายค่าชดเชยลูกจ้าง..ด้วยนะ !! ตอนที่ 1

 

ติดตามตอนต่อไปได้ที่นี่!

  • สนใจหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฟอลโล่วเพจของเราได้ที่ https://www.facebook.com/thaihrpro/
  • ถ้าคุณกำลังมองหา โปรแกรมเงินเดือน สมัยใหม่ ที่ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ล่าสุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EZY-HR

 

การเลิกจ้างพนักงาน ที่ขึ้นศาลแรงงาน แล้วบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

เลิกจ้างพนักงาน แล้วบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย..

HR ควรรู้ !!

ตัวอย่าง..การเลิกจ้างพนักงาน ที่ขึ้นศาลแรงงาน แล้วบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย..

ฎีกาที่ 5463/2555 เลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานย่อมมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

“ลูกจ้างอ้างว่าการที่ลูกจ้างไม่มาทำงานในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 นั้น ลูกจ้างได้ยื่นใบลาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2547 แต่นายจ้างมีคำสั่งไม่อนุมัติในวันที่ 8 เมษายน 2547 ไม่ตรงกับวันที่ลูกจ้างยื่นใบลานายจ้างจะอ้างว่าไม่อนุมัติการลาในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 ไม่ได้ การที่นายจ้างอ้างว่าลูกจ้างขาดงานและลงโทษตัดคะแนนทางวินัยลูกจ้างรวม 80 คะแนน และเลิกจ้างลูกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น

เห็นว่า คำสั่งของนายจ้าง เรื่องการลงและการขาดงาน ข้อที่ 9.1 ให้ความหมายของการขาดงานไว้ (ก) ว่า หมายถึง พนักงานซึ่งไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันทำงานปกติของตนยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติใบลาแล้ว เมื่อนายจ้างไม่อนุมัติใบลาของลูกจ้าง จึงต้องถือว่าลูกจ้างขาดงานไปในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 ยิ่งไปกว่านั้น การตัดคะแนนทางวินัยในครั้งที่ 3 จำนวน 40 คะแนนตามเอกสารที่นายจ้างอ้างก็เป็นการตัดคะแนนสำหรับการไม่ปฏิบัติงานถึง 9 วันรวมกัน หาใช่เพียงวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 ที่ลูกจ้างอ้างว่าได้ยื่นใบลาก่อนแล้วไม่ เมื่อตามคำสั่งของนายจ้าง เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย ข้อ 2.2 ระบุบทลงโทษไว้ว่า ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ ขาดงานในครั้งที่ 3 ตัดคะแนน 40 คะแนนหรืออก และข้อ 2.4 ระบุโทษปลดออกไว้ว่า

กระทำต่อเมื่อพนักงานได้กระทำผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นไล่ออกหรือถูกตัดคะแนนทางวินัยสะสมรวมกันถึง 80 คะแนน หรือมากกว่านั้นขึ้นไปในปีปฏิทินนั้น การที่นายจ้างลงโทษตัดคะแนนในครั้งที่ 3 จำนวน 40 คะแนน รวมกับการลงโทษตัดคะแนนในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ครั้งละ 20 คะแนน รวมเป็นคะแนนที่ถูกตัด 80 คะแนน และมีคำสั่งเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม”

ย่อมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5463/2555

 

สนใจติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทคนิค ขั้นตอน วิธีการได้อีกทางนึงที่ เพจเฟสบุ้ครู้ทัน HR ครับ https://www.facebook.com/thaihrpro/