พรบพัฒนาฝีมือแรงงาน

พรบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“ ผู้บริหารต้องทราบอะไรบ้าง หลังจากเป็นเจ้าของบริษัทแล้ว ” คำถามนี้หลายๆคนคงกำลังถามตัวเองกันอยู่ เรามาว่ากันต่อจากตอนที่แล้วเลยครับ

1. พ.ร.บ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. พ.ร.บ คนพิการ
3. พ.ร.บ แรงงานสัมพันธ์

พ.ร.บ. ทั้ง 3 ตัวนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารมือใหม่ต้องใส่ใจอย่างมากครับ..เพราะถ้าละเลย คุณอาจต้องเสียเงินโดยใช้เหตุ

1. พ.ร.บ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ก่อนอื่น…ของผู้บริหารยุคใหม่ มองดูรอบๆ ตัวท่าน ว่ามีพนักงานเท่าไหร่ ???
พ.ร.บ. ตัวนี้ นายจ้างหรือผู้บริหาร จะต้องใช้เวลาพอสมควรครับ แต่คงไม่นานมากนักที่ พ.ร.บ ตัวนี้จะวิ่งมาถึง หากการดำเนินธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างดี ก็ต้องจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นตาม มาดูกันว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทของท่านจะต้องสนใจ พ.ร.บ. ตัวนี้
ก็เมื่อผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่นที่ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ทุกท้องที่ ถ้าไม่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือจัดฝึกอบรมไม่ครบตามสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ ของลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

เงินสมทบ ก็คือ เงินที่ผู้ประกอบกิจการส่งสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกรณีที่ไม่จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารยุคใหม่ต้องสังเกตให้ดีว่า บริษัทของท่านมีพนักงานอยู่เท่าใดในตอนนี้…

 

 

ในตอนหน้า เราจะมาว่ากันที่ พ.ร.บ ถัดไป คือ  พ.ร.บ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครับ