ยกยอด วันหยุด ลาพักร้อน ประจำปี

การยกยอดพักร้อนประจำปี

วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือที่นิยมเรียกว่าวันพักร้อนนั้น จะมีการยกยอดพักร้อนประจำปีเป็นสองแนวทางใหญ่ๆ ครับ คือ ยกข้ามปี และตัดปีต่อปี

การยกยอดข้ามปีก็มีหลายแบบ ส่วนใหญ่จะยอมให้ยกยอดที่เหลือไปได้ทั้งหมด มีบ้างที่จะยกยอดไปเพียงบางส่วน หรือมีเงื่อนไข คือเมื่อยกยอดไปแล้ว รวมกับของใหม่จะต้องไม่เกินกี่วัน และเมื่อยกยอดไปแล้ว ยอมให้ใช้ได้อีกกี่วัน ซึ่งปกติแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อบังคับให้พนักงานรีบใช้งานให้หมดนั่นเอง แต่ก็มีบางส่วนที่เคยพบว่า ยอมให้คงไว้ได้จนถึงสิ้นปีทีเดียว

อีกแบบหนึ่งคือการตัดแบบปีต่อปีนั้น ก็จะมีสองแบบอีกเหมือนกัน คือ ตัดแล้วจ่ายคืนหรือไม่ หรือทิ้งแล้วไม่จ่ายคืน การไม่จ่ายเงินคืนจะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแสดงความยินยอมไม่ใช้วันหยุดพักร้อนประจำปีของตนเองด้วย มิฉะนั้นหากลูกจ้างร้องเรียนภายหลังว่านายจ้างไม่อนุมัติให้ตนเองได้หยุดเมื่อต้องการ หรือบังคับไม่ให้หยุดเสียแล้ว ฝ่ายนายจ้างจะมีความผิด เนื่องจากกฎหมายระบุให้นายจ้างต้องจัดเตรียมวันหยุดพักร้อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างนั่นเอง

นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้ว ไม่ทราบว่า ทุกคนใช้วันพักร้อนกันหมดหรือยังครับ หรือจะเก็บไว้หยุดยาวปีใหม่กันเอ่ย อย่ามัวแต่ทำงานจนลืมใช้สิทธิ์ตนเองด้วยนะครับ