HR ควรรู้ …หนังสือเตือนพนักงาน ต้องระบุอะไรบ้าง

ออกหนังสือเตือนพนักงานยังไง ให้ถูกกฏหมาย

…การออกหนังสือเตือนพนักงาน..ในฐานะพนักงานที่ได้รับหนังสือเตือนคงรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ คงตกใจไม่ใช่น้อย ที่ได้รับหนังสือเดือนจากบริษัท

…ในมุมมองของ Hr อยากให้มองว่า เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพนักงาน เพราะหากพนักงานได้รับหนังสือเตือนแล้ว ก็คงทำให้พนักงาานทราบว่าตนเองปฎิบัติผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงานเรื่องอะไร และบริษัทอยากให้พนักงาน งดเว้น ยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง เกี่ยวกับความผิด หรือการกระทำนั้นๆ ไม่อยากให้ Hr คิดว่าเป็นการเอาผิด หรือขึ้นทันบนพนักงานซะทีเดียว !!! (อันนี้ ขอฝากเป็นแนวคิดดีๆ สำหรับ HR)

 

….หนังสือเตือนควรมีข้อความครบถ้วนที่จะทำให้ลูกจ้างทราบถึงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของนายจ้าง และถ้อยคำที่เตือนให้ลูกจ้างรู้สำนึกในการกระทำ ตลอดจนข้อความอื่นที่จำเป็น หนังสือเตือนควรมีข้อความดังนี้…

หนังสือเตือน ข้อเท็จจิรงเกี่ยวกับกากระทำผิดของลูกจ้าง หนังสือเตือน ข้อความที่ระบุว่าลูกจ้างกระทำผิดข้อบังคับ ระเบียบ หนังสือเตือน จะต้องมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการตักเตือน เป็นถ้อยคำ หนังสือเตือน จะต้องมีลายมือชื่อของนายจ้าง หรือผู้ออกหนังสือ

 

ติดต่อเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงาน HR ได้ที่เว้บ รู้ทันHR https://thaihrpro.com

หรือเพจของเราได้ที่นี่ https://www.facebook.com/thaihrpro/